Dankbetuiging ondersteuning Stichting HoPe

Het speerpunt binnen de projecten die HoPe in Peru uitvoert ligt al vanaf het begin van onze interventies binnen de ondersteuning en daarmee verbetering van het openbaar onderwijs, met name in achterstandswijken en inheemse berggemeenschappen. 

HoPe tracht altijd zoveel mogelijk samen te werken met het Peruaans Ministerie van Onderwijs. Dit ministerie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs en moet er ook mee verder. HoPe ondersteunt het ministerie in de uitvoering van haar taken en draagt kennis over aan onderwijskrachten en onderwijsspecialisten van het ministerie. 

Het Ministerie van Onderwijs kent globaal drie niveaus: landelijk, regionaal en provinciaal. 

In de provincie Paruro voert HoPe een project uit samen met het provinciaal kantoor van het Ministerie van Onderwijs (UGEL). Op 4 september j.l. ontving HoPe een dankbetuiging van de UGEL Paruro voor de ondersteuning die HoPe geeft aan het openbaar onderwijs in de provincie. HoPe ondersteunt de UGEL in de uitvoering van een onderwijsmodel in drie middelbare scholen voor alternerend middelbaar onderwijs, zie ook HoPe ondertekent samenwerkingsovereenkomst met het Ministerie van Onderwijs

De uitreiking van de erkenning was al eerder dit jaar gepland, maar door omstandigheden kon deze pas in september plaatsvinden. 

anbi

...en druk enter
...en druk enter