Een greep uit het app verkeer tussen Peru en Nederland - mei t/m juni 2021

Waar waren we ook al weer?
De vorige keer maakten we melding van een volksvergadering in de gemeenschap Cuncani op 5 mei. De gemeente Urubamba en HoPe beloofden samen 20 kassen te gaan bouwen voor de voedselproductie. De bevolking had geen positieve ervaringen met beloften van de gemeente en dacht: “Eerst zien, dan geloven”. Op verzoek van de bevolking beloofde HoPe ook schoolspullen voor de kinderen uit te delen. En hoe ging het verder?


5 mei

5 mei

Eerst werden de mensen van HoPe nog even uitgenodigd voor de lunch. Door gebrek aan ventilatie hangt er veel rook in huis. Tijd voor een rookvrije keuken.


16 mei

16 mei

De leden van de gemeenschap Patacancha zijn druk met het oogsten van de aardappelen.


17 mei

17 mei

Benjamin, één van de medewerkers van HoPe, geeft een workshop over het bouwen van de 20 beloofde kassen in Cuncani. De belangstelling om daaraan mee te doen was groot.


19 mei

19 mei

Je kunt de mensen wel leren hoe ze een heleboel eetbare gewassen kunnen verbouwen in hun kassen. Maar als je je hele leven eenzijdig voedsel gewend bent, weet je nog niet hoe je de groenten op een goede manier kunt bereiden, zodat het niet alleen gezond is, maar ook lekker kan zijn om te eten. 


19 mei (2)

19 mei (2)

In Patacancha is een kok, betaald door de gemeente Urubamba, een hele dag bezig geweest met kookles. Ook hiervoor was weer veel belangstelling zowel van de kant van de vrouwen als van de mannen. Het geeft natuurlijk ook veel plezier, en dat is ook nodig om gezond te blijven. 


Intermezzo - Nelly

Intermezzo - Nelly

Op hun bezoeken aan de verschillende gemeenschappen komen Tineke en Walter soms schrijnende gevallen tegen die om ogenblikkelijke actie vragen. Zo ontdekte Tineke Nelly en haar moeder die in een armoedig huisje wonen. Nelly is hulpbehoevend en haar moeder staat er alleen voor, want vader zit in het gevang.


Intermezzo - Nelly (2)

Intermezzo - Nelly (2)

Nelly kan niet lopen en is nog nooit onderzocht.

Tineke sprak af haar de volgende dag 'bij de brug' op te halen. Moeder met Nelly op haar rug zal meegaan naar Cusco. Nelly zal dan daar in de kliniek worden onderzocht. Misschien is er iets te doen aan haar verlamming.


Intermezzo - Nelly (3)

Intermezzo - Nelly (3)

Om het verhaal gelijk even af te maken: Nelly kan voorlopig niet in het ziekenhuis terecht omdat dat vol ligt met Covid-patiënten. Ze is op een wachtlijst geplaatst. Wel heeft ze een aangepaste rolstoel gekregen. De reis was dus niet helemaal voor niets.


20 mei

20 mei

De beloofde schoolspullen zijn aangevoerd in Cuncani en worden gelijk verdeeld. Zoals eerder al gemeld zijn er verschillende pakketten voor verschillende leeftijdscategorieën. 


20 mei (2)

20 mei (2)

Maar er zijn meer berichten op diezelfde dag. 

Verschillende gemeenschappen zijn aan de gang gegaan met het kweken van vissen. Met de visjes in de viskwekerijen gaat het intussen goed. De kleine visjes worden groter. Omdat ze niet allemaal tegelijkertijd even hard groeien, moeten de kwekers af en toe de grote van de kleine scheiden, zodat de kleine ook weer kans krijgen om rustig te groeien. Zouden de grote anders de kleine opeten? We zullen het navragen. 


3 juni

3 juni

Een triest kampioenschap voor Peru: nadat gegevens uit verschillende bronnen bijeen zijn gebracht, zijn gewikt en gewogen, blijkt het sterftecijfer ten gevolge van Covid-19 per 100.000 inwoners in Peru het hoogste in de wereld. 

Toevallig of niet: HoPe-directeur Walter Meekes wordt gevaccineerd. Tineke Griffioen mag een week later haar prik komen halen. 


6 juni

6 juni

Het werkt motiverend en men komt op ideeën wanneer de gemeenschappen bij elkaar op bezoek gaan en uitwisselen hoe het met de voedselproductie in elkaars gemeenschappen gaat. Dus: men gaat op weg, toont elkaars producten en praat er over.


7 juni

7 juni

Vorig jaar heeft HoPe een overeenkomst met het ministerie van Onderwijs te Lima gesloten over het beheer van een paar internaten voor middelbaar scholieren die ver van school wonen. De rijksoverheid is dat gaan subsidiëren. Het contract van vorig jaar moest dit jaar worden vernieuwd. Vanwege bureaucratisch gedoe heeft het even geduurd voordat de ondertekening kon plaatsvinden. Dat heeft nu eindelijk zijn beslag gekregen. We vermoeien u niet met al het overleg en de problemen ten gevolge van die vertraging. De vele energie die erin is gestoken is niet verspild.
HoPe is ontvangen op het ministerie van Onderwijs in Lima om de nieuwe overeenkomst tussen het ministerie en HoPe te ondertekenen. We noemen het een mijlpaal in de samenwerking tussen de overheid en een belangrijk geachte NGO (Niet Gouvernementele Organisatie), te weten HoPe.


15 juni

15 juni

De gemeente Urubamba organiseerde een markt waarop alle activiteiten binnen de gemeente gepresenteerd werden. HoPe was ook uitgenodigd om acte de presence te geven en heeft dat dus gedaan. 


18 juni

18 juni

En dan is de gemeenschap Chupani aan de beurt: weer twee kassen gebouwd voor de nodige voedselproductie. De hele gemeenschap kan nu aan het werk met zaaien, verzorgen en oogsten.


1 juli

1 juli

Vandaag is de handleiding voor het onderwijsproject 'de aardappelen van mijn dorpsgemeenschap' uitgekomen. Binnenkort gaan we die aanbieden aan het Ministerie van Onderwijs. Ook komt er een online cursus over het gebruik van deze 'gids'. Zie hierover ook dit artikel


Veel groeten en tot de volgende keer

Veel groeten en tot de volgende keer

anbi

...en druk enter
...en druk enter