• doneer aan stichting HoPe

Projecten

HoPe richt zich sinds 1991 op de meest achtergestelde groepen in Cusco en wijde omgeving. Uitgangspunt is dat het initiatief uitgaat van de bewoners zelf en gesteund wordt door de (lokale) overheid. Alle partijen participeren actief in de uitvoering van de projecten met als doel dat de gemeenschap op den duur de projecten zelf kan voorzetten. De projecten betreffen verbetering van onderwijs, voedsel- en kledingvoorziening, gezondheidszorg en sociale ontwikkeling.


Onderwijsprogramma's

Onderwijsprogramma's

Het vervolg op de complete onderwijsmethode voor kleuter-, basis- en vervolgonderwijs in de regio Cusco.


Misbruik van en geweld tegen kinderen en vrouwen

Misbruik van en geweld tegen kinderen en vrouwen

Een effectieve en geïntegreerde aanpak door voorlichting, gedragsverandering en dus voor preventie.


Spaans als 2e taal

Spaans als 2e taal

Gelijke kansen voor ieder kind door het wegwerken van de taalachterstand.


Studiebeurzen

Studiebeurzen

Kans op verdere ontplooiing van talent voor elk kind.


Leerlingenhuis, de Alberguë

Leerlingenhuis, de Alberguë

Als de afstand naar school te ver is, is er een veilige plek om te wonen.


Biblioteca Kallpanchis

Biblioteca Kallpanchis

Een plek voor huiswerkbegeleiding en ondersteuning voor schoolkinderen in Villa Maria, Cusco.


Brandwondenbehandeling en nazorg

Brandwondenbehandeling en nazorg

Het brandwondencentrum biedt naast primaire medische zorg nu ook essentiële nazorg.


Kinder- en jongerenwerk

Kinder- en jongerenwerk

Opgeleide jongeren uit de eigen wijk nemen het kinder- en jongerenwerk zelf ter hand in de eigen wijk.


Voedselvoorziening en voedselzekerheid

Voedselvoorziening en voedselzekerheid

Op grote hoogte toch groenteteelt mogelijk maken ondersteund door onderwijs als aanvulling op het voedselpakket.

anbi

...en druk enter
...en druk enter