• doneer aan stichting HoPe

Projecten

HoPe richt zich sinds 1991 op de meest achtergestelde groepen in Cusco en wijde omgeving. Uitgangspunt is dat het initiatief uitgaat van de bewoners zelf en gesteund wordt door de (lokale) overheid. Alle partijen participeren actief in de uitvoering van de projecten met als doel dat de gemeenschap op den duur de projecten zelf kan voorzetten. De projecten betreffen verbetering van onderwijs, voedsel- en kledingvoorziening, gezondheidszorg en sociale ontwikkeling.

De negatieve impact van het Covid-19-virus is enorm. De reguliere programma's moesten noodgedwongen worden stopgezet of zijn niet gestart. Omdat hulp dringend en noodzakelijk is, heeft HoPe in korte tijd het noodprogramma Voedselzekerheid ontwikkeld. Dit is in maart 2020 begonnen en is nog gaande.

Doneer nu

 


Voedselzekerheid

Voedselzekerheid

Zoals in zoveel landen wereldwijd heeft het coronavirus Peru nog steeds in haar greep. HoPe richt zich daarom meer op directe ondersteuning. Daarbij worden de uitgangspunten van HoPe niet vergeten. Stichting HoPe helpt niet incidenteel, maar duurzaam. 


Misbruik van en geweld tegen kinderen en vrouwen

Misbruik van en geweld tegen kinderen en vrouwen

Een effectieve en geïntegreerde aanpak door voorlichting, gedragsverandering en dus voor preventie.


Studiebeurzen

Studiebeurzen

Kans op verdere ontplooiing van talent voor elk kind.


Leerlingenhuis, de Alberguë

Leerlingenhuis, de Alberguë

Als de afstand naar school te ver is, is er een veilige plek om te wonen.


Biblioteca Kallpanchis

Biblioteca Kallpanchis

Een plek voor huiswerkbegeleiding en ondersteuning voor schoolkinderen in Villa Maria, Cusco.


Brandwondenbehandeling en nazorg

Brandwondenbehandeling en nazorg

Het brandwondencentrum biedt naast primaire medische zorg nu ook essentiële nazorg.


Kinder- en jongerenwerk

Kinder- en jongerenwerk

Opgeleide jongeren uit de eigen wijk nemen het kinder- en jongerenwerk zelf ter hand in de eigen wijk.

anbi

...en druk enter
...en druk enter